AVB - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Als ondernemer loop je verschillende risico’s waarvoor je aansprakelijk gesteld kunt worden door zowel je eigen personeel (bedrijfsongeval, letsel) als door een derde tegenpartij in verband met materiele schade aan zijn spullen of aan personen.

Deze verzekering geeft ook dekking aan schade die door u producten worden veroorzaakt. Vooral bij brand die door uw schuld is ontstaan geeft deze dekking stukje zekerheid bij toekomstige claims die voorvloeien uit deze brand. Het is een van de belangrijkste verzekeringen voor een ondernemer om af te sluiten, met het oogpunt vanuit zorgplicht, voor personeel als voor omliggende bedrijven. Ook kunt u deze dekking uitbreiden met milieuaansprakelijkheid.

Plusdiensten assuradeuren
Voogd & Voogd
SAA Verzekeringen
Van Kampen Groep
Klaverblad verzekeringen
a.s.r. verzekeringen
Nationale Nederlanden
Allianz
Copyright 2020 © Veradis Verzekeringen | vol vertrouwen verzekeren