Aansprakelijksheidsverzekering bedrijven (AVB)

Aansprakelijksheidsverzekering bedrijven (AVB)

Aansprakelijksheidsverzekering bedrijven (AVB)

Met de AVB Verzekert u zich tegen schade die u als bedrijf veroorzaakt aan derden. Met de bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering wordt schade afgedekt die toegebracht wordt aan personen of zaken en de eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. De aansprakelijkheidsverzekering is er voor wanneer u aansprakelijk wordt gesteld. Zonder deze verzekering heeft u geen bescherming tegen claims van anderen.

De AVB is een verzekering die in actie komt na een claim en u beschermt indien men u aansprakelijk stelt.

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits u daarvoor aansprakelijk bent. Deze verzekering is te vergelijken met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor alle duidelijkheid; de verzekering dekt geen schade voor zaken die u onder opzicht heeft. Dat wil zeggen als u schade toebrengt aan materialen of zaken die onder uw beheer zijn zoals gebruikte materialen dan is dit niet gedekt. Wel is er dekking voor schade die u aan andermans zaken of personen toebrengt. De premie is veelal zeer betaalbaar en zorgt voor zorgeloos zaken doen. Aansprakelijkheidsverzekering